WordPress có một chức năng mà thật sự ko cần thiết (theo mình nghĩ), đó là tự động lưu bài viết khi bạn đang soạn bài mới (autosave). Một bài viết của bạn thường sẽ kèm theo rất nhiều các bản lưu đó dưới dạng Revision.

Cách xóa Revision post

  1. Đăng nhập vào phpMyAmin bằng cPanel.
  2. Chọn Database mà bạn tạo cho WordPress.
  3. Chọn tab SQL và chèn đoạn code sau: DELETE FROM wp_posts WHERE post_type = "revision";
  4. Click go để áp dụng lệnh.

Các bạn nhớ đổi tên Prefix Table nếu ko dùng Prefix mặc định wp_ của WordPress

Cách xóa bỏ chức năng Revision post của WordPress

Việc để những thứ thừa thải sẽ làm tốn tài nguyên nên tốt nhất các bạn nên tắt chức nằng lưu Revision post của WordPress bằng cách:

Thêm lệnh sau vào file wp-config.php:

define(‘WP_POST_REVISIONS’, false);

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here