Các comment spam làm cho database web WordPress của bạn nặng, ảnh hưởng tới tốc độ web. Có nhiều cách xóa post comment trong WordPress, 1 trong những cách đó là thực hiện các lệnh SQL trong Phpmyadmin để xóa các comment nhanh chóng nhất, trong trường hợp lượng spam comment đã xuất hiện quá nhiều trong Database.

Xóa pending comment

DELETE FROM wp_comments WHERE comment_approved = “0”

Xóa spam comments:

DELETE FROM wp_comments WHERE comment_approved = “spam”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here