Như các bạn đã biết, các trang 404 là 1 phần trong mội website nói riêng và WordPress nói chung. Đôi khi các bạn muốn thiết kế 1 trang 404 đẹp để User click về homepage hoặc search mục khác. Nhưng đôi khi các bạn muốn redirect 404 về Homepage khi bạn muốn làm lại web site với cấu trúc link mới mà ko thể redirect 301 tất cả url cũ về url mới, chẳng hạn website của bạn có tới 1000 url thì việc điều hướng redirect 301 cho tất cả URL cũ qua URL mới thì thật là tốn công sức. Cho nên giải pháp tốt nhất là bạn có thể redirect các trang 404 về homepage để không thất thoát lượng traffic khi khi chuyển qua website mới.

Để điều hướng redirect các trang 404 về trang chủ homepage trong WordPress thì thật đơn giản các bạn thường gặp 2 trường hợp sau:

Trường hợp 1: Đã có file 404.php đang có sẵn trong folder theme

Các bạn vào thư mục theme thường sẽ thấy file 404. Thì các bạn chỉ cần xóa code hiện tại và thay bằng đoạn code PHP bên dưới:

<?php
header("HTTP/1.1 301 Moved Permanently");
header("Location: ".get_bloginfo('url'));
exit();
?>
Sau đó bạn sẽ check và thấy được kết quả.

Trường hợp 2: Chưa có file 404.php trong folder theme

Khi gặp trường hợp này thì các bạn cũng chỉ cần tạo 1 file 404.php mới và copy đoạn code ở trên vào và kiểm tra kết quả là xong.

3 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here