Woocommerce là một plugin thương mại điện tử rất phổ biến trong WordPress. Đôi khi làm web các bạn thường phải tùy biến 1 số phần cho Woocommerce để website phù hợp hơn. Bên dưới là 1 số tùy biến hường hay găp:

Chỉnh sửa form billing thanh toán (check out)

– Đổi text trong file: \plugins\woocommerce\templates\checkout\form-billing.php
– Xóa 1 số field không cần thiết thì có thể dùng plugin https://wordpress.org/plugins/woo-checkout-field-editor-pro/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here