Như các bạn đã từng biết đến tầm quan trọng của giao diện mobile, nhưng các bạn đã biết rằng xu hướng làm web hiện nay phải là giao diện responsive.

@Media query là một “công nghệ” được giới thiệu trong Css3. Nguyên tắc nó sử dụng trên thông qua các thông số kích thước màn hình được khai báo thông qua @media
Với công cụ này chúng ta có thể phân đoạn Css chúng ta ra nhiều phần khác nhau tương ứng với kích thước của các loại thiết bị

Ví dụ đoạn Css sau áp dụng cho các thiết bị có độ rộng màn hình bé hơn 1024px:

@media screen and (max-width: 1024px){
  #wrapper{ width: 100%;}
}

Bên dưới là mẫu responsive @Media Queries cho các thiết bị thường dùng nhất:

/* Smartphones (portrait and landscape) ----------- */
@media only screen 
 and (min-device-width: 320px) 
 and (max-device-width: 736px) 
 and (-webkit-min-device-pixel-ratio: 2) {
/* Styles */
}

/* Smartphones (landscape) ----------- */
@media only screen 
 and (min-device-width: 320px) 
 and (max-device-width: 736px) 
 and (-webkit-min-device-pixel-ratio: 2)
 and (orientation: landscape) {
/* Styles */
}

/* Smartphones (portrait) ----------- */
@media only screen 
 and (min-device-width: 320px) 
 and (max-device-width: 736px) 
 and (-webkit-min-device-pixel-ratio: 2)
 and (orientation: portrait) {
/* Styles */
}

/* iPads (portrait and landscape) ----------- */
@media only screen 
and (min-device-width : 768px) 
and (max-device-width : 1024px) {
/* Styles */
}

/* iPads (landscape) ----------- */
@media only screen 
and (min-device-width : 768px) 
and (max-device-width : 1024px) 
and (orientation : landscape) {
/* Styles */
}

/* iPads (portrait) ----------- */
@media only screen 
and (min-device-width : 768px) 
and (max-device-width : 1024px) 
and (orientation : portrait) {
/* Styles */
}

/* Desktops and laptops ----------- */
@media only screen 
and (min-width : 1224px) {
/* Styles */
}

/* Large screens ----------- */
@media only screen 
and (min-width : 1824px) {
/* Styles */
}

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here