Ubuntu là một hệ điều hành mã nguồn mở miễn phí thuộc dòng Debian được dùng rất phổ biến trên các máy tính xách tay, máy để bàn và cả trên máy chủ. Tuy cùng sử dụng chung nhân Linux giống như Redhat nhưng nó có nhiều lệnh khác với hệ điều hành Redhat. Trong bài viết này jpwebseo xin tổng hợp các lệnh thường dùng trên Ubuntu để mọi người tham khảo.

Link hướng dẫn căn bản về Ubuntu

1. Setup ban đầu: https://www.digitalocean.com/community/tutorials/initial-server-setup-with-ubuntu-16-04
2. Reset PHPmyadmin root: https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-reset-your-mysql-or-mariadb-root-password
3. Uninstall & reinstall Mysql: https://www.digitalocean.com/community/questions/how-do-i-uninstall-and-reinstall-mysql
4. Cai wordpress one click https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-use-the-wordpress-one-click-install-on-digitalocean
5. Setup nhiều website wordpress: https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-set-up-multiple-wordpress-sites-on-a-single-ubuntu-vps

1. Tạo user:

adduser sammy

2. Tạo quyền admin cho user

usermod -aG sudo sammy

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here