Như các bạn đã biết về sự quan trọng của microdata trong SEO,  Khi làm 1 website chuẩn SEO về sách, như nhà sách, bán sách online, website đọc sách online Các thuộc tính thường dùng khi tích hợp Microdata cho website về sách

 

Bài viết liên quan

<span itemprop="name"> </span>
<span itemprop="description"> </span>
<span itemprop="genre"> </span>
<span itemprop="publisher" itemtype="http://schema.org/Organization" itemscope=""><span itemprop="name">Holt, Rinehart and Winston</span>

Tác giả: <span property="itemprop" itemscope itemtype="http://schema.org/Person" itemid="http://leanhtien.net"> </span>

<span itemprop="numberOfPages">598</span>

Các bạn có thể xem thêm tại https://schema.org/Book để biết thêm các thuộc tính quan trọng

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here